Jak uzyskać insulinę wolną od cukrzycy w Rosji?

Diabetes mellitus odnosi się do chorób o znaczeniu społecznym. Wynika to z jego powszechnego rozpowszechnienia i stałego wzrostu częstości występowania. Powikłania cukrzycy prowadzą do niepełnosprawności, zwiększonego ryzyka przedwczesnej umieralności pacjentów.

W związku z tym przewidziano alokację środków z budżetu państwa na zrekompensowanie kosztów leków stosowanych w leczeniu cukrzycy. Wydają darmową insulinę cukrzycową, tabletki obniżające poziom cukru we krwi, które są zawarte w odpowiedniej liście leków, paski testowe do glukometrów, strzykawki do wstrzykiwań.

Ponadto pacjenci z cukrzycą mogą otrzymać bony na leczenie sanatoryjne, a państwo opłaca się osobom niepełnosprawnym. Wszystko to jest zapisane w Federalnym prawie Federacji Rosyjskiej dotyczącym cukrzycy. Określił on prawa przysługujące pacjentom cierpiącym na cukrzycę oraz obowiązki państwa związane z ich wdrożeniem.

Korzyści dla diabetyków

Bezpłatna insulina dla diabetyków jest przewidziana dla tych kategorii pacjentów, którym przepisano insulinoterapię, niezależnie od rodzaju cukrzycy. Takiej pomocy udziela się Rosjanom, a także osobom, które otrzymały zezwolenie na pobyt.

Przepisy dotyczące bezpłatnego dostarczania leków zapewniają cukrzycę w wydaniu, oprócz insuliny, oraz środki do kontrolowania poziomu glukozy. W przypadku pacjentów z cukrzycą, którzy są w stałym leczeniu insuliną, wydawane jest bezpłatne urządzenie do monitorowania poziomu cukru we krwi i pasków testowych do niego w tempie 3-krotnego pomiaru glikemii.

W cukrzycy typu 2, gliklazydzie, glibenklamidzie, repaglinidzie i metforminie są uwzględnione w wykazie bezpłatnych leków w 2017 roku. Również w drugim typie cukrzycy pacjenci otrzymują paski testowe w ilości 1 sztuki dziennie, jeśli insulina nie jest przepisana, wówczas pacjenci powinni kupić glukometr za własne pieniądze.

W tym samym czasie, jeśli pacjent nie jest na insulinie, ale należy do kategorii osób niedowidzących, to dla niego urządzenie do pomiaru glukozy i jeden pasek testowy dziennie wydawane jest kosztem środków publicznych.

Procedura wydawania recept na bezpłatną insulinę obejmuje następujące zasady:

 1. Przed wydaniem recepty przez endokrynologa przeprowadza się badania i testy laboratoryjne.
 2. Częstotliwość recepty - raz w miesiącu.
 3. Pacjent powinien otrzymać receptę tylko osobiście.
 4. Odmowa wydania recepty nie może być uzasadniona brakiem funduszy, ponieważ wszystkie płatności dokonywane są na koszt federalnego lub lokalnego budżetu.
 5. Sprawy sporne rozstrzygane są przez administrację kliniki lub fundusz terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia medycznego.

Aby uzyskać recepty od endokrynologa, musisz mieć paszport, polisę ubezpieczenia medycznego, zaświadczenie o ubezpieczeniu, zaświadczenie osoby niepełnosprawnej (jeśli jest dostępna) lub inny dokument potwierdzający prawo do preferencyjnej insuliny.

Ponadto konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia z funduszu emerytalnego, że pacjent nie odmówił przyznanych świadczeń.

W przypadku odmowy (częściowej lub pełnej) beneficjentom przysługuje rekompensata pieniężna, ale jej kwota może nie pokrywać w pełni kosztów leczenia i rehabilitacji.

Jak uzyskać insulinę w aptece?

Bezpłatnie zażywasz insulinę w aptekach, z którymi klinika ma umowę. Ich adres musi być zgłoszony pacjentowi przez lekarza w momencie przepisywania. Jeśli pacjent nie miał czasu, aby przyjść do gabinetu lekarskiego i dlatego został bez recepty, można go kupić za pieniądze w dowolnej aptece.

W przypadku pacjentów, którzy potrzebują codziennej iniekcji insuliny, ważne jest, aby mieć rezerwę leku, aby nie pominąć wstrzyknięcia z jakiegokolwiek powodu - na przykład z powodu harmonogramów pracy, braku insuliny w aptece i przeniesienia. Bez terminowego wprowadzenia kolejnej dawki insuliny do organizmu dochodzi do nieodwracalnych zaburzeń metabolicznych, a nawet do zgonu.

Jeśli tylko pacjent z cukrzycą sam może skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania formy, wówczas krewny lub przedstawiciel pacjenta może go otrzymać w aptece. Czas trwania recepty na dostarczanie leków i dostaw waha się od 2 tygodni do 1 miesiąca. Uwaga na ten temat musi być dokonana na wydanym przepisie.

Jeśli apteka odpowiedziała, że ​​nie uwalniamy insuliny za darmo, musisz otrzymać pisemną odmowę stwierdzającą przyczynę odmowy, datę, podpis i pieczęć organizacji. Dokument ten można skierować do regionalnego oddziału Funduszu Obowiązkowej Ubezpieczeń Medycznych.

Przy tymczasowym braku insuliny należy podjąć następujące działania:

 • Wpisz numer recepty w czasopiśmie społecznościowym w aptece w aptece.
 • Zostaw dane kontaktowe, aby pracownik apteki mógł powiadomić o otrzymaniu leku.
 • Jeśli zamówienie nie zostanie zakończone w ciągu 10 dni, administracja apteki powinna ostrzec pacjenta i wysłać go do innych punktów sprzedaży.

W przypadku utraty recepty należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Ponieważ oprócz wydawania nowego formularza, lekarz musi powiadomić o tym firmę farmaceutyczną.

Takie środki ostrożności powinny wyeliminować nielegalne stosowanie leków.

Odmowa recepty na bezpłatną insulinę

Aby uzyskać wyjaśnienie w przypadku odmowy przez lekarza wydania recepty na insulinę lub przepisane leki i produkty medyczne, należy najpierw skontaktować się z lekarzem prowadzącym placówki medycznej. Jeśli na jego poziomie pytanie to nie może zostać wyjaśnione, należy poprosić o pisemne zrzeczenie się praw.

Wniosek o dokumentalne potwierdzenie odmowy może być ustny, ale w sytuacji konfliktu lepiej sporządzić dwie kopie pisemnego wniosku skierowanego do lekarza głównego, a od sekretarza otrzymać znak w drugim egzemplarzu o przyjęciu wniosku o przychodzącą korespondencję.

Zgodnie z prawem placówka medyczna musi odpowiedzieć na taki wniosek. W takim przypadku możesz skontaktować się z obowiązkowym ubezpieczeniem medycznym. Na piśmie należy złożyć wniosek stwierdzający, że dana instytucja medyczna zrzeka się odpowiedzialności za zapewnienie preferencyjnych recept na otrzymywanie leków dla diabetyków.

Jeśli istnieje możliwość, że pozytywna odpowiedź nie zostanie odebrana na tych etapach, następujące kroki mogą być następujące:

 1. Pisemny apel do Ministerstwa Zdrowia.
 2. Wniosek do organów zabezpieczenia społecznego.
 3. Skarga do Prokuratury w sprawie działań pracowników służby zdrowia.

Każde zgłoszenie musi być w dwóch egzemplarzach, na egzemplarzu, który pozostaje w rękach pacjenta, musi być odnotowana akceptacja i rejestracja korespondencji instytucji, do której wniosek jest wysyłany.

Korzyści dla dzieci z cukrzycą

Dzieci z wykryciem cukrzycy typu 1 otrzymują niepełnosprawność bez określenia numeru grupy. Z biegiem czasu można go usunąć lub ponownie wydać, w zależności od ciężkości choroby. Dzieci mogą liczyć na preferencyjny odbiór bonów na leczenie w sanatorium raz w roku.

Państwo płaci za podróż do iz miejsca leczenia, leczenia i zakwaterowania w sanatorium, a rodzice mają możliwość otrzymania rekompensaty za mieszkanie w czasie powrotu dziecka do zdrowia.

Dzieci, a także kobiety w ciąży, w obecności lub nieobecności grupy osób z niepełnosprawnością, mogą otrzymać bezpłatny glukometr i paski testowe, strzykawkę i leki obniżające poziom cukru.

Aby otrzymać świadczenia, musisz przejść badanie lekarskie. Może to wymagać następujących dokumentów:

 • Oświadczenie od rodziców.
 • Paszport rodzica lub opiekuna, akt urodzenia. Po 14 roku życia - paszport dziecka.
 • Karta ambulatoryjna i inne dokumenty medyczne.
 • W przypadku ponownej oceny: zaświadczenie o niepełnosprawności i indywidualny program rehabilitacji.

Jak dostać bilet do sanatorium?

Dla diabetyków skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do wyspecjalizowanych sanatoriów jest zapewnione. Aby otrzymać darmowy bilet, w klinice okręgowej należy uzyskać zaświadczenie w postaci №070 / у-04, a jeśli dziecko choruje na cukrzycę, to - №076 / у-04.

Następnie należy skontaktować się z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, a także z dowolnym organem zabezpieczenia społecznego, który zawarł umowę z Funduszem. W tym roku powinno to nastąpić przed 1 grudnia.

W ciągu dziesięciu dni określonych prawem należy uzyskać odpowiedź na temat dostępności kuponu do sanatorium, który odpowiada profilowi ​​choroby, wskazując datę rozpoczęcia leczenia. Sam voucher jest przekazywany pacjentowi z wyprzedzeniem, nie później niż na 21 dni przed przyjazdem. Musi być w pełni oprawiona, opieczętowana przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, znak zapłaty z budżetu federalnego. Takie vouchery nie podlegają sprzedaży.

Dwa miesiące przed wyjazdem lub później należy zarejestrować się w tej samej placówce medycznej, która wydała skierowanie na leczenie sanatoryjne, kartę sanatoryjno-uzdrowiskową. Zawiera informacje o głównych i powiązanych diagnozach pacjenta, podjętym leczeniu, wniosku o możliwości odbycia kursu rehabilitacyjnego w takim sanatorium.

Możesz ubiegać się o voucher i Departament Vouchery Federalnej w Ministerstwie Zdrowia Federacji Rosyjskiej. W tym przypadku, oprócz wniosku, musisz zebrać następujące dokumenty:

 1. Paszport obywatela Federacji Rosyjskiej i jego dwie kopie ze stronami nr 2,3,5.
 2. Jeśli jest niepełnosprawność, to dwie kopie indywidualnego planu rehabilitacji.
 3. Numer ubezpieczenia indywidualnego konta osobistego - dwie kopie.
 4. Świadectwo niepełnosprawności - dwie kopie.
 5. Z certyfikatu funduszu emerytalnego wynika, że ​​istnieją świadczenia niepieniężne na ten rok - oryginał i kopia.
 6. Formularz pomocy №070 / u-04 dla osoby dorosłej, №076 / y-04 dla dziecka, wydany przez lekarza prowadzącego. Jest ważny tylko przez 6 miesięcy.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz iść na leczenie, musisz zwrócić bilet nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem akcji. Po leczeniu w sanatorium należy dostarczyć przepustkę na kupon do instytucji, która ją wydała, a wyciąg z przeprowadzonych zabiegów należy dostarczyć lekarzowi.

Aby nie napotkać problemów związanych z rejestracją świadczeń dla dziecka chorego na cukrzycę i dorosłą kategorią obywateli na otrzymywanie leków i bonów na leczenie, należy regularnie odwiedzać endokrynologa i poddawać regularnym badaniom od powiązanych specjalistów, a także zestaw laboratoryjnych testów diagnostycznych. Ta interakcja przyczynia się do lepszej kontroli cukrzycy.

Wideo w tym artykule mówi o korzyściach dla diabetyków.

Obejrzyj wideo: Jedz 1 Łyżkę Miodu i Cynamonu Dziennie a Zobaczysz Co Się Stanie (Czerwiec 2019).